Naranca.com je trenutno u međuprostoru. Razlmišljamo bismo li ju zaboravili ili bismo od nje napravili ono što je nekada bila samo ovaj put ozbiljnije i sa komercijalnom podlogom.
Što biste vi htjeli?
Javiti nam možete na [email protected]